Nasza Oferta

Obsługujemy ubezpieczenia

dla klientów indywidualnych

oraz podmiotów gospodarczych.

Kontakt

19-300 Ełk, ul. Tuwima 22/lok 6U,

tel. 87 732 05 44, kom. 607 484 997

e-mail: ubezpieczenia.securus@o2.pl

1. Gwarancja przetargowa (wadialna)
2. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego (należności faktoringowych)
3. Ubezpieczenie należności wynikających ze sprzedaży ratalnej
4. Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
5. Gwarancja dobrego / należytego wykonania